Последние новости
Истории борьбы

Антонина Громова (Москва)

Поробнее →

Помогать просто. Пособие по облегчению ухода за паллиативыми пациентами.

Поробнее →

"У меня рак почки". Практическое руководство для пациентов и членов их семей.

Поробнее →
Все истории →

Мы вместе

О проблеме
   За останні десять років кількість хворих в Україні зросла на 25%, загальна чисельність населення скоротилася на 4 млн. осіб. Онкологічна захворюваність стабільно зростає на 2,6-3% на рік, і рак продовжує «молодіти».

   В Харківській області  не існує такого центру, де онкохворі пацієнти та їх родина могли б отримати кваліфікаційну спеціальну психологічну  підтримку, а також допомогу з метою психологічної реабілітації та соціальної адаптації.
   Тількі  з діагнозом рак молочної залози в Харкові та Харківській області на кінець 2010 року на обліку – 10000 пацієнтів.
   Лікування онкохворих має бути комплексним, тобто  - одночасно з медикаментозним проводиться і психологічна терапія. Для пацієнта, який отримав повний курс лікування, не виключена загроза рецидиву, тому він лишається в групі ризику.  І на це, більшою мірою,  впливає психологічний фактор.
   У наш час існує дуже велика прірва між сучасними методами лікування, які постійно підвищують свою результативність, та рівнем знання лікарів про особливості психологічного статусу онкологічних хворих. Дефіцит психологічної підтримки впливає на ефективність лікування, психічну активність хворих, можливості їх реабілітації та адаптації до нових умов існування, протікання хвороби та тривалість життя.

   Важливим заходом, який може поліпшити систему організації психологічної допомоги онкологічним хворим є впровадження сучасних підходів та запозичення світового досвіду вирішення питання. 

   Мета проекту - надання психологічної допомоги онкологічним хворим та їх родичам для підвищення якості життя, зниження кількості психічних розладів. Профілактика онкологічних хвороб серед груп ризику.

Цільові групи проекту та види   послуг, що надаються.
Категорія громадян, на вирішення проблем яких направлено даний проект – це онкологічні хворі, родичі онкологічних хворих, групи ризику та медичний персонал онкологічного центру, таким чином:

• Психологічна підтримка може бути показана усім онкологічним хворим та їх родичам.
• Психологічна підтримка також показана лікарям, які безпосередньо працюють з онкологічними хворими.
• Також психологічна підтримка та інформаційне забезпечення допоможе людям з групи ризику допоможе зберегти своє здоров’я.

Вся информация касательно лекарственных препаратов размещена с целью общего информирования и не является рекламой. Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь специалистом в области здравоохранения/фармацевтом/медицинским сотрудником.

 

Вся інформація щодо лікарських препаратів розміщена з метою загального інформування і не є рекламою. Інформація призначена виключно для медичних, фармацевтичних працівників. А також, пацієнтів, яким було поставлено діагноз: рак різних нозологій, розсіяний склероз, легеневий фіброз, і котрим лікар призначив лікування рецептурними препаратами. Підтвердіть, будь ласка, що Ви є таким пацієнтом, або фахівцем в галузі охорони здоров'я / фармацевтом / медичним співробітником.